IV Konferencja Ophthalmology Journal

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 7 lutego 2020 roku
SALA S2SALA S1
10.00–10.10
SALA S2
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. Anselm Jünemann
10.10–12.15
SALA S2
Sesja plastyczna i chorób przedniego odcinka oka
Przewodniczący: prof. Guy Ben Simon, dr n. med. Radosław Różycki, prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
 1. Surgical rehabilitation in thyroid eye disease
  (Rehabilitacja chirurgiczna w chorobach oka tarczycy) (20 min)
  prof. Guy Ben Simon
 2. Chirurgia refrakcyjna (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
 3. Ptoza — niedoceniany problem, który łatwo rozwiązać (15 min)
  dr n. med. Radosław Różycki
 4. Promienica dróg łzowych (15 min)
  dr n. med. Justyna Kłos-Rola
 5. Imikwimod — niechirurgiczna alternatywa leczenia nowotworów powiek (15 min)
  dr n. med. Eulalia Machowicz-Matejko
 6. Błona owodniowa w leczeniu chorób powierzchni oka (15 min)
  dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz
 7. Historia keratoplastyki (15 min)
  dr n. med. Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska
 8. Dyskusja (15 min)
SALA S1
Kurs: Jaskra (11.00–12.00)
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, dr n. med. Urszula Łukasik
  12.15–13.00Przerwa na poczęstunek
  13.00–15.15
  SALA S2
  Sesja siatkówka chirurgiczna
  Przewodniczący: prof. Teresio Avitabile, prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz, prof. Kei Shinoda, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
  1. Macular hole surgery and MH in high myopia (Operacja otworu plamki żółtej i MH w wysokiej krótkowzroczności) (15 min)
   prof. Kei Shinoda
  2. Differential diagnostics of vitreous hemorrhage (Diagnostyka różnicowa krwotoku szklistego) (15 min)
   prof. Yun Makita
  3. Leczenie krwotoków podsiatkówkowych (15 min)
   dr n. med. Sławomir Cisiecki
  4. Incidence and risk factors of a normal visual acuity after primary vitrectomy for idiopathic macular hole (Częstość występowania i czynniki ryzyka normalnej ostrości wzroku po pierwotnej witrektomii w idiopatycznym otworze plamki żółtej) (15 min)
   prof. Teresio Avitabile
  5. Fakowitrektomia (15 min)
   prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
  6. Witrektomia w ciężkich postaciach retinopatii cukrzycowej (15 min)
   prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
  7. Vascular changes after vitrectomy for regmatogenous retinal detachment: an optical coherence tomography angiography study (Zmiany naczyniowe po witrektomii dla regmatogennego odwarstwienia siatkówki: optyczne badanie angiografii tomografii koherencyjnej) (15 min)
   dr Vincenza Bonfiglio
  8. SOLIX system, imaging overview (System SOLIX, przegląd obrazowy) (15 min)
   dr Marco Rispoli
  9. Dyskusja (15 min)
  SALA S1
  Diagnostyka chorób rzadkich w okulistyce
  Przewodniczący: dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
   15.15–15.25Przerwa
   15.25–17.00
   SALA S2
   Sesja zapalenia błony naczyniowej
   Przewodniczący: prof. Richard Gale, prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, dr n. med. Barbara Biziorek
   1. Lessons learnt from posterior uveitis cases (Wnioski wyciągnięte z przypadków tylnego zapalenia błony naczyniowej oka) (20 min)
    prof. Richard Gale
   2. Update on the uncommon causes of the ocular inflammation
    (Aktualizacja na temat nietypowych przyczyn zapalenia oka) (15 min)
    prof. Rimvydas Asoklis
   3. Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zapalenia błony naczyniowej (15 min)
    dr n. med. Barbara Biziorek
   4. Zagadki ostrodyżurowe — prezentacja przypadków (15 min)
    dr hab. n. med. Agnieszka Kamińska, lek. Agata Bełżecka, lek. Agnieszka Oleksiuk
   5. Schorzenia naczyniowe siatkówki u dzieci (15 min)
    dr n. med. Wojciech Hautz
   6. Dyskusja (15 min)
   SALA S1
   Angio-OCT
   Przewodniczący: dr n. med. Anna Woźniak
   1. Powitanie i wstęp (10 min)
    dr n. med. Anna Woźniak, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
   2. First clinical experience with Solix: a pole to pole ”full range” journey into the eye (Pierwsze doświadczenie kliniczne z Solixem: „pełny zakres” podróży w głąb oka) (10 min)
    dr Luca di Antonio
   3. Enhancing care of AMD patients with Solix OCT & OCTA (Zwiększenie opieki nad pacjentami AMD dzięki Solix OCT i OCTA) (10 min)
    dr Marco Rispoli
   4. Jak angio-OCT zmieniło naszą codzienną praktykę kliniczną? (10 min)
    dr n. med. Anna Woźniak, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
   5. OCTA w druzach tarczy n. II (10 min)
    dr n. med. Agnieszka Oleszczuk, dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska
   6. Zastosowanie angio-OCT w centralnej surowiczej chorioretinopatii (10 min)
    dr n. med. Lucyna Baltaziak, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
   7. Warsztaty połączone z prezentacją nowego urządzenia angioOCT „Solix” firmy Optovue. Badanie pacjentów ze schorzeniami przedniego i tylnego odcinka oraz z jaskrą (35 min)
   17.00–17.10Przerwa na kawę
   17.10–19.30
   SALA S2
   Sesja siatkówka zachowawcza
   Przewodniczący: prof. Marco Zarbin, dr n. med. Anna Woźniak, dr hab. n. med. Anna Święch, prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
   1. Brolucizumab — innowacyjna molekuła w leczeniu wAMD (15 min)
    prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
   2. New generation of anti-VEGF therapy the chance for therapeutic success in wAMD
    (Nowa generacja leków anty-VEGF szansą na sukces terapeutyczny u chorych z wAMD) (15 min)
    prof. Marco Zarbin
   3. Novelties in the diagnosis and treatment of dry AMD (Nowości w diagnostyce i leczeniu suchego AMD) (15 min)
    prof. Marco Zarbin
   4. Contemporary management of retinal vein occlusion (Współczesne leczenie niedrożności żył siatkówki) (15 min)
    prof. Richard Gale
   5. Aktualne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w centralnej surowiczej chorioretinopatii (15 min)
    dr hab. n. med. Anna Święch
   6. OCTA in assessment of myopic CNV (OCTA w ocenie CNV krótkowzroczności) (15 min)
    dr Luca di Antonio
   7. Choroba Besta (15 min)
    dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
   8. Nowości w DME (15 min)
    dr hab. n. med. Anna Święch
   9. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w zapaleniach błony naczyniowej na tle gruźlicy (15 min)
    prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
   10. Dyskusja (5 min)
   SALA S1
   Kurs: MIGS (17.10–18.10)
   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, dr hab. n. med. Joanna Jabłońska, dr n. med. Anna Byszewska
    Sobota, 8 lutego 2020 roku
    SALA S2SALA S1
    09.00–11.50
    SALA S2
    Chirurgia na żywo: prof. Anselm Jünemann, prof. Guy Ben Simon, dr n. med. Dariusz Haszcz (09.00–10.00)
    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, dr n. med. Radosław Różycki, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. Tatsiana Imshanetskaya
     Sesja Young ESASO (10.00–11.50)
     Przewodniczący: prof. Giuseppe Guarnaccia, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. Tatsiana Imshanetskaya
     1. "Quiescent" choroidal neovascularization (Neowaskularyzacja choroidalna w spoczynku) (10 min)
      dr n. med. Anna Woźniak, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
     2. Macular microvasculature analysis in eyes with epiretinal membrane (Mikrowaskularyzacja plamki w oczach z błoną nabłonkową) (10 min)
      Aya Hanabusa
     3. Incidence and risk factors for tractional macular detachment after anti-VEGFagent pretreatment before vitrectomy for complicated proliferative diabetic retinopathy (Częstość występowania i czynniki ryzyka oderwania plamki po wstępnym leczeniu czynnikiem VEGFagent przed witrektomią w przypadku powikłanej proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej) (10 min)
      dr Mario Toro
     4. Ewolucja pęcherzyka filtracyjnego po trabekulektomii (10 min)
      dr n. med. Aleksandra Wlaź
     5. Operacyjne metody leczenia bezsoczewkowości (10 min)
      dr n. med. Tomasz Chorągiewicz
     6. Biokompatybilność wewnątrzgałkowych soczewek akrylowych w oczach z zespołem pseudoeksfoliacji (10 min)
      lek. Agnieszka Rozegnał-Madej
     7. Retinal angiomatous proliferation as an atypical form of neovascular AMD (Proliferacja siatkówki jako nietypowa postać neowaskularnego AMD) (10 min)
      dr Inna Ivanovna Malinovskaja, I. Zaborovski, M. Khveschuk, L. Stolyarova, T. Parjanadze
     8. VR management of cataract complication and secondary IOL implantation (Zarządzanie komplikacjami zaćmy za pomocą VR i wtórnym wszczepieniem IOL) (10 min)
      dr Pallavi Tyagi
     9. Witrektomia w otworach olbrzymich siatkówki (10 min)
      dr Ioannis Mallias
     10. Experience of using micropulse cyclophotocoagulation in Belarus (Doświadczenie w stosowaniu cyklofotokoagulacji mikropulsowej na Białorusi) (10 min)
      Yauheni Milasheuski
     11. Dyskusja (10 min)
     SALA S1
     Akademia Toryczna Alcon
     Przewodniczący: dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz

     Procedura toryczna krok po kroku

     Transmisja implantacji soczewki torycznej

     Kurs kalkulacji i wszczepu soczewek torycznych

      11.50–12.05Przerwa na kawę
      12.05–13.05
      SALA S2
      Sesja neurookulistyki
      Przewodniczący: dr Axel Petzold, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
      1. Neuro-ophthalmology of the macula (Plamka w schorzeniach neurookulistycznych) (20 min)
       dr Axel Petzold
      2. Diagnostyka różnicowa obrzęku tarczy nerwu wzrokowego (15 min)
       dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
      3. Eye drop is not all — metabolic approach to the treatment of glaucoma (Krople to nie wszystko — podejście metaboliczne) (15 min)
       prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
      4. Dyskusja (10 min)
      SALA S1
      Kurs: Diagnostyka i leczenie guzów aparatu ochronnego oczu (12.05–13.20)
      Przewodniczący: dr n. med. Radosław Różycki, lek. Dominika Białas, dr n. med. Justyna Kłos-Rola
       13.05–13.20
       SALA S2
       Sesja satelitarna firmy SOLINEA: Astaksantyna — nowe możliwości w okulistyce
       Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
        SALA S1
         
         13.20–14.15Lunch
         14.15–16.15
         SALA S2
         Sesja jaskrowa
         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. dr hab. n med. Joanna Wierzbowska, prof. Anselm Jünemann, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
         1. Badanie ocznego przepływu krwi w jaskrze — state of the art 2020 (15 min)
          prof. dr hab. n med. Joanna Wierzbowska
         2. Eye drops is not all. New perspectives in preventing/delaying retinal ganglion cell death in primary open angle glaucoma (Krople to nie wszystko. Nowe perspektywy w zapobieganiu/opóźnianiu śmierci komórek nerwu wzrokowego w jaskrze pierwotnej otwartego kąta) (15 min)
          prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
         3. Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa operacji łączonej zaćmy z użyciem mikrostentów ISTENT oraz HYDRUS u pacjentów z jaskrą otwartego kąta. Obserwacje 24-miesięczne (15 min)
          dr hab. n. med. Joanna Jabłońska, dr n. med. Katarzyna Lewczuk, lek. Jacek Rudowicz, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
         4. Place of trabeculectomy in antiglaucoma surgery nowadays (Obecne miejsce trabekulektomii w chirurgii przeciwjaskrowej) (15 min)
          prof. Anselm Jünemann
         5. Jaskra olejowa (15 min)
          dr hab. n. med. Anita Lyssek-Boroń
         6. Nowości w SLT (15 min)
          dr n. med. Urszula Łukasik
         7. Implant XEN — wskazania, wyniki, powikłania (15 min)
          dr n. med. Dorota Pożarowska
         8. Dyskusja (15 min)
         SALA S1
         Sesja filmowa
         Przewodniczący: dr n. med. Sławomir Cisiecki, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
         1. Witrektomia z jednoczesną fiksacją techniką Yamane w odwarstwieniu siatkówki i afakii pourazowej po przeszczepie rogówki (15 min)
          prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, dr n. med. Dariusz Haszcz
         2. Postępowanie w skrzeniu bielejącym (15 min)
          prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, lek. Agnieszka Rozegnał-Madej
         3. Soczewki Tassignon — bag in the lens (15 min)
          dr n. med. Sławomir Cisiecki
         4. Rekonstrukcje przedniego odcinka z przeszczepem rogówki (15 min)
          prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
         5. Inverted flap in trabeculectomy revision surgery. Inverted flap in ODM surgery (Odwrócony płat w operacji rewizyjnej trabekulektomii. Odwrócony płat w chirurgii ODM) (15 min)
          prof. Anselm Jünemann
         6. Witrektomia w masywnym krwotoku podsiatkówkowym (15 min)
          dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
         7. Dyskusja (30 min)
         16.15–16.30Przerwa na kawę
         16.30–18.20
         SALA S2
         Sesja Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich (SCOP). Chirurgia zaćmy w Polsce
         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak
         1. Organizacja leczenia zaćmy w trybie jednodniowym (15 min)
          prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
         2. Jednoczesne obuoczne operacje zaćmy jako nowy standard w okulistyce (15 min)
          prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak, lek. Łukasz Lisowski
         3. Powikłania chirurgii zaćmy — witrektomie (15 min)
          prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
         4. Chirurgia zaćmy w wąskiej źrenicy (15 min)
          prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
         5. Jakość widzenia i wyniki kliniczne po implantacji soczewki kolamerowej V4C: pięć lat obserwacji (15 min)
          dr n. med. Mariusz Spyra
         6. Diagnostyka i leczenie makulopatii krótkowzrocznej (15 min)
          prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny
         7. Kwalifikacje do wszczepów soczewek premium (15 min)
          dr n. med. Dariusz Haszcz
         8. Dyskusja (10 min)
         18.20Zakończenie konferencji
         Piątek, 7 lutego 2020 roku
         SALA S2
         SALA S1
         10.00–10.10
         SALA S2
         Otwarcie konferencji
         prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. Anselm Jünemann
         10.10–12.15
         SALA S2
         Sesja plastyczna i chorób przedniego odcinka oka
         Przewodniczący: prof. Guy Ben Simon, dr n. med. Radosław Różycki, prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
         1. Surgical rehabilitation in thyroid eye disease
          (Rehabilitacja chirurgiczna w chorobach oka tarczycy) (20 min)
          prof. Guy Ben Simon
         2. Chirurgia refrakcyjna (15 min)
          prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
         3. Ptoza — niedoceniany problem, który łatwo rozwiązać (15 min)
          dr n. med. Radosław Różycki
         4. Promienica dróg łzowych (15 min)
          dr n. med. Justyna Kłos-Rola
         5. Imikwimod — niechirurgiczna alternatywa leczenia nowotworów powiek (15 min)
          dr n. med. Eulalia Machowicz-Matejko
         6. Błona owodniowa w leczeniu chorób powierzchni oka (15 min)
          dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz
         7. Historia keratoplastyki (15 min)
          dr n. med. Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska
         8. Dyskusja (15 min)
         SALA S1
         Kurs: Jaskra (11.00–12.00)
         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, dr n. med. Urszula Łukasik
          12.15–13.00
          Przerwa na poczęstunek
          13.00–15.15
          SALA S2
          Sesja siatkówka chirurgiczna
          Przewodniczący: prof. Teresio Avitabile, prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz, prof. Kei Shinoda, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
          1. Macular hole surgery and MH in high myopia (Operacja otworu plamki żółtej i MH w wysokiej krótkowzroczności) (15 min)
           prof. Kei Shinoda
          2. Differential diagnostics of vitreous hemorrhage (Diagnostyka różnicowa krwotoku szklistego) (15 min)
           prof. Yun Makita
          3. Leczenie krwotoków podsiatkówkowych (15 min)
           dr n. med. Sławomir Cisiecki
          4. Incidence and risk factors of a normal visual acuity after primary vitrectomy for idiopathic macular hole (Częstość występowania i czynniki ryzyka normalnej ostrości wzroku po pierwotnej witrektomii w idiopatycznym otworze plamki żółtej) (15 min)
           prof. Teresio Avitabile
          5. Fakowitrektomia (15 min)
           prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
          6. Witrektomia w ciężkich postaciach retinopatii cukrzycowej (15 min)
           prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
          7. Vascular changes after vitrectomy for regmatogenous retinal detachment: an optical coherence tomography angiography study (Zmiany naczyniowe po witrektomii dla regmatogennego odwarstwienia siatkówki: optyczne badanie angiografii tomografii koherencyjnej) (15 min)
           dr Vincenza Bonfiglio
          8. SOLIX system, imaging overview (System SOLIX, przegląd obrazowy) (15 min)
           dr Marco Rispoli
          9. Dyskusja (15 min)
          SALA S1
          Diagnostyka chorób rzadkich w okulistyce
          Przewodniczący: dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
           15.15–15.25
           Przerwa
           15.25–17.00
           SALA S2
           Sesja zapalenia błony naczyniowej
           Przewodniczący: prof. Richard Gale, prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, dr n. med. Barbara Biziorek
           1. Lessons learnt from posterior uveitis cases (Wnioski wyciągnięte z przypadków tylnego zapalenia błony naczyniowej oka) (20 min)
            prof. Richard Gale
           2. Update on the uncommon causes of the ocular inflammation
            (Aktualizacja na temat nietypowych przyczyn zapalenia oka) (15 min)
            prof. Rimvydas Asoklis
           3. Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zapalenia błony naczyniowej (15 min)
            dr n. med. Barbara Biziorek
           4. Zagadki ostrodyżurowe — prezentacja przypadków (15 min)
            dr hab. n. med. Agnieszka Kamińska, lek. Agata Bełżecka, lek. Agnieszka Oleksiuk
           5. Schorzenia naczyniowe siatkówki u dzieci (15 min)
            dr n. med. Wojciech Hautz
           6. Dyskusja (15 min)
           SALA S1
           Angio-OCT
           Przewodniczący: dr n. med. Anna Woźniak
           1. Powitanie i wstęp (10 min)
            dr n. med. Anna Woźniak, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
           2. First clinical experience with Solix: a pole to pole ”full range” journey into the eye (Pierwsze doświadczenie kliniczne z Solixem: „pełny zakres” podróży w głąb oka) (10 min)
            dr Luca di Antonio
           3. Enhancing care of AMD patients with Solix OCT & OCTA (Zwiększenie opieki nad pacjentami AMD dzięki Solix OCT i OCTA) (10 min)
            dr Marco Rispoli
           4. Jak angio-OCT zmieniło naszą codzienną praktykę kliniczną? (10 min)
            dr n. med. Anna Woźniak, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
           5. OCTA w druzach tarczy n. II (10 min)
            dr n. med. Agnieszka Oleszczuk, dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska
           6. Zastosowanie angio-OCT w centralnej surowiczej chorioretinopatii (10 min)
            dr n. med. Lucyna Baltaziak, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
           7. Warsztaty połączone z prezentacją nowego urządzenia angioOCT „Solix” firmy Optovue. Badanie pacjentów ze schorzeniami przedniego i tylnego odcinka oraz z jaskrą (35 min)
           17.00–17.10
           Przerwa na kawę
           17.10–19.30
           SALA S2
           Sesja siatkówka zachowawcza
           Przewodniczący: prof. Marco Zarbin, dr n. med. Anna Woźniak, dr hab. n. med. Anna Święch, prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
           1. Brolucizumab — innowacyjna molekuła w leczeniu wAMD (15 min)
            prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
           2. New generation of anti-VEGF therapy the chance for therapeutic success in wAMD
            (Nowa generacja leków anty-VEGF szansą na sukces terapeutyczny u chorych z wAMD) (15 min)
            prof. Marco Zarbin
           3. Novelties in the diagnosis and treatment of dry AMD (Nowości w diagnostyce i leczeniu suchego AMD) (15 min)
            prof. Marco Zarbin
           4. Contemporary management of retinal vein occlusion (Współczesne leczenie niedrożności żył siatkówki) (15 min)
            prof. Richard Gale
           5. Aktualne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w centralnej surowiczej chorioretinopatii (15 min)
            dr hab. n. med. Anna Święch
           6. OCTA in assessment of myopic CNV (OCTA w ocenie CNV krótkowzroczności) (15 min)
            dr Luca di Antonio
           7. Choroba Besta (15 min)
            dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
           8. Nowości w DME (15 min)
            dr hab. n. med. Anna Święch
           9. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w zapaleniach błony naczyniowej na tle gruźlicy (15 min)
            prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
           10. Dyskusja (5 min)
           SALA S1
           Kurs: MIGS (17.10–18.10)
           Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, dr hab. n. med. Joanna Jabłońska, dr n. med. Anna Byszewska
            Sobota, 8 lutego 2020 roku
            SALA S2
            SALA S1
            09.00–11.50
            SALA S2
            Chirurgia na żywo: prof. Anselm Jünemann, prof. Guy Ben Simon, dr n. med. Dariusz Haszcz (09.00–10.00)
            Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, dr n. med. Radosław Różycki, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. Tatsiana Imshanetskaya
             Sesja Young ESASO (10.00–11.50)
             Przewodniczący: prof. Giuseppe Guarnaccia, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. Tatsiana Imshanetskaya
             1. "Quiescent" choroidal neovascularization (Neowaskularyzacja choroidalna w spoczynku) (10 min)
              dr n. med. Anna Woźniak, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
             2. Macular microvasculature analysis in eyes with epiretinal membrane (Mikrowaskularyzacja plamki w oczach z błoną nabłonkową) (10 min)
              Aya Hanabusa
             3. Incidence and risk factors for tractional macular detachment after anti-VEGFagent pretreatment before vitrectomy for complicated proliferative diabetic retinopathy (Częstość występowania i czynniki ryzyka oderwania plamki po wstępnym leczeniu czynnikiem VEGFagent przed witrektomią w przypadku powikłanej proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej) (10 min)
              dr Mario Toro
             4. Ewolucja pęcherzyka filtracyjnego po trabekulektomii (10 min)
              dr n. med. Aleksandra Wlaź
             5. Operacyjne metody leczenia bezsoczewkowości (10 min)
              dr n. med. Tomasz Chorągiewicz
             6. Biokompatybilność wewnątrzgałkowych soczewek akrylowych w oczach z zespołem pseudoeksfoliacji (10 min)
              lek. Agnieszka Rozegnał-Madej
             7. Retinal angiomatous proliferation as an atypical form of neovascular AMD (Proliferacja siatkówki jako nietypowa postać neowaskularnego AMD) (10 min)
              dr Inna Ivanovna Malinovskaja, I. Zaborovski, M. Khveschuk, L. Stolyarova, T. Parjanadze
             8. VR management of cataract complication and secondary IOL implantation (Zarządzanie komplikacjami zaćmy za pomocą VR i wtórnym wszczepieniem IOL) (10 min)
              dr Pallavi Tyagi
             9. Witrektomia w otworach olbrzymich siatkówki (10 min)
              dr Ioannis Mallias
             10. Experience of using micropulse cyclophotocoagulation in Belarus (Doświadczenie w stosowaniu cyklofotokoagulacji mikropulsowej na Białorusi) (10 min)
              Yauheni Milasheuski
             11. Dyskusja (10 min)
             SALA S1
             Akademia Toryczna Alcon
             Przewodniczący: dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz

             Procedura toryczna krok po kroku

             Transmisja implantacji soczewki torycznej

             Kurs kalkulacji i wszczepu soczewek torycznych

              11.50–12.05
              Przerwa na kawę
              12.05–13.05
              SALA S2
              Sesja neurookulistyki
              Przewodniczący: dr Axel Petzold, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
              1. Neuro-ophthalmology of the macula (Plamka w schorzeniach neurookulistycznych) (20 min)
               dr Axel Petzold
              2. Diagnostyka różnicowa obrzęku tarczy nerwu wzrokowego (15 min)
               dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
              3. Eye drop is not all — metabolic approach to the treatment of glaucoma (Krople to nie wszystko — podejście metaboliczne) (15 min)
               prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
              4. Dyskusja (10 min)
              SALA S1
              Kurs: Diagnostyka i leczenie guzów aparatu ochronnego oczu (12.05–13.20)
              Przewodniczący: dr n. med. Radosław Różycki, lek. Dominika Białas, dr n. med. Justyna Kłos-Rola
               13.05–13.20
               SALA S2
               Sesja satelitarna firmy SOLINEA: Astaksantyna — nowe możliwości w okulistyce
               Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
                SALA S1
                 
                 13.20–14.15
                 Lunch
                 14.15–16.15
                 SALA S2
                 Sesja jaskrowa
                 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. dr hab. n med. Joanna Wierzbowska, prof. Anselm Jünemann, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
                 1. Badanie ocznego przepływu krwi w jaskrze — state of the art 2020 (15 min)
                  prof. dr hab. n med. Joanna Wierzbowska
                 2. Eye drops is not all. New perspectives in preventing/delaying retinal ganglion cell death in primary open angle glaucoma (Krople to nie wszystko. Nowe perspektywy w zapobieganiu/opóźnianiu śmierci komórek nerwu wzrokowego w jaskrze pierwotnej otwartego kąta) (15 min)
                  prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
                 3. Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa operacji łączonej zaćmy z użyciem mikrostentów ISTENT oraz HYDRUS u pacjentów z jaskrą otwartego kąta. Obserwacje 24-miesięczne (15 min)
                  dr hab. n. med. Joanna Jabłońska, dr n. med. Katarzyna Lewczuk, lek. Jacek Rudowicz, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
                 4. Place of trabeculectomy in antiglaucoma surgery nowadays (Obecne miejsce trabekulektomii w chirurgii przeciwjaskrowej) (15 min)
                  prof. Anselm Jünemann
                 5. Jaskra olejowa (15 min)
                  dr hab. n. med. Anita Lyssek-Boroń
                 6. Nowości w SLT (15 min)
                  dr n. med. Urszula Łukasik
                 7. Implant XEN — wskazania, wyniki, powikłania (15 min)
                  dr n. med. Dorota Pożarowska
                 8. Dyskusja (15 min)
                 SALA S1
                 Sesja filmowa
                 Przewodniczący: dr n. med. Sławomir Cisiecki, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
                 1. Witrektomia z jednoczesną fiksacją techniką Yamane w odwarstwieniu siatkówki i afakii pourazowej po przeszczepie rogówki (15 min)
                  prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, dr n. med. Dariusz Haszcz
                 2. Postępowanie w skrzeniu bielejącym (15 min)
                  prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, lek. Agnieszka Rozegnał-Madej
                 3. Soczewki Tassignon — bag in the lens (15 min)
                  dr n. med. Sławomir Cisiecki
                 4. Rekonstrukcje przedniego odcinka z przeszczepem rogówki (15 min)
                  prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
                 5. Inverted flap in trabeculectomy revision surgery. Inverted flap in ODM surgery (Odwrócony płat w operacji rewizyjnej trabekulektomii. Odwrócony płat w chirurgii ODM) (15 min)
                  prof. Anselm Jünemann
                 6. Witrektomia w masywnym krwotoku podsiatkówkowym (15 min)
                  dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
                 7. Dyskusja (30 min)
                 16.15–16.30
                 Przerwa na kawę
                 16.30–18.20
                 SALA S2
                 Sesja Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich (SCOP). Chirurgia zaćmy w Polsce
                 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak
                 1. Organizacja leczenia zaćmy w trybie jednodniowym (15 min)
                  prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
                 2. Jednoczesne obuoczne operacje zaćmy jako nowy standard w okulistyce (15 min)
                  prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak, lek. Łukasz Lisowski
                 3. Powikłania chirurgii zaćmy — witrektomie (15 min)
                  prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
                 4. Chirurgia zaćmy w wąskiej źrenicy (15 min)
                  prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
                 5. Jakość widzenia i wyniki kliniczne po implantacji soczewki kolamerowej V4C: pięć lat obserwacji (15 min)
                  dr n. med. Mariusz Spyra
                 6. Diagnostyka i leczenie makulopatii krótkowzrocznej (15 min)
                  prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny
                 7. Kwalifikacje do wszczepów soczewek premium (15 min)
                  dr n. med. Dariusz Haszcz
                 8. Dyskusja (10 min)
                 18.20
                 Zakończenie konferencji

                 Organizator:

                 Via Medica

                 Patronat medialny:

                 czasopismo okulistyka
                 TV MED

                 Partner:

                 IKAMED.PL

                 Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                 Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl