okulistykaterapie zapalne

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 27 stycznia 2017 roku
12.00Warsztaty

KURS 1: PODSTAWY WITREKTOMII
KURS 2: ZAĆMA I WITREKTOMIA Z UŻYCIEM SYMULATORA
KURS 3: TECHNIKI SZYCIA GAŁKI OCZNEJ
KURS 4: INIEKCJA WEWNĄTRZGAŁKOWA

Więcej informacji: TUTAJ

13.00–13.15Otwarcie konferencji

prof. Robert Rejdak, prof. Tomasz Żarnowski, - Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. Dariusz Matosiuk - Prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
prof. Ryszard Maciejewski – Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
prof. Marek Rękas - Konsultant Krajowy w dziedzinie okulistyki
prof. Giuseppe Guarnaccia, prof. Marco Zarbin - European School for Advanced Studies in Ophthalmology – ESASO

13.15–14.45
Sesja I Nowości w leczeniu schorzeń rogówki
Przewodniczący: prof. Rymvydas Asoklis, dr Ioannis Mallias, dr n.med. Beata Rymgayłło-Jankowska, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. Iwona Grabska-Liberek
 1. Update of conservative treatment of corneal diseases (15 min)
  prof. Rymvydas Asoklis
 2. Nowości w leczeniu schorzeń powierzchni oka (15 min)
  dr n. med. Dominika Wróbel-Dudzińska
 3. Co nowego w stożku rogówki (15 min)
  prof. Iwona Grabska-Liberek
 4. Przeszczepy warstwowe i drążące – nowości (15 min)
  dr n.med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz
 5. Limbal transplants - Przeszczepy rąbkowe (15 min)
  dr Ioannis Mallias
 6. Nowości w bankowości tkanek oka (15 min)
  dr n.med. Beata Rymgayłło-Jankowska
14.45–15.00Przerwa kawowa
15.00–16.45
Sesja II Nowości w chirurgii zaćmy
Przewodniczący: dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
 1. MICS (15 min)
  dr n. med. Paweł Klonowski
 2. Zastosowanie lasera femtosekundowego w chirurgii zaćmy (15 min)
  dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny
 3. Soczewki multifokalne (15 min)
  dr n. med. Mariusz Spyra
 4. Soczewki toryczne (15 min)
  dr. n. med. Dariusz Haszcz
 5. Zaćma wikłająca –techniki operacyjne (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
 6. Fakowitrektomia (15 min)
  dr n med. Joanna Moneta-Wielgoś
 7. "Endophthalmitis" (15 min)
  dr Malhar Soni
16.45–17.00Przerwa kawowa
17.00–18.15
Sesja III Nowości w jaskrze
Przewodniczący: Prof. Anselm G.M. Jünemann, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
 1. Neuroprotekcja w jaskrze (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
 2. Nowości w diagnostyce jaskry (15 min)
  dr n. med. Dorota Pożarowska
 3. Nowości w genetyce jaskry (15 min)
  dr n. med. Ewa Kosior-Jarecka
 4. Miniinwazyjna chirurgia jaskry (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
 5. Leczenie powikłań w chirurgii jaskry (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
18.15–18.20
prof. Giuseppe Guarnaccia, prof. Marco Zarbin

,,ESASO day in Lublin"

  20.00Kolacja koleżeńska
  Sobota, 28 stycznia 2017 roku
  08.30–09.45
  Chirurgia na żywo. Transmisja pod patronatem firmy Valeant oraz Consultronix.

  Chirurdzy: prof. Anselm Junemann, prof. Marek Rękas, prof. Sundaram Natarajan,

  lek. med. Dariusz Haszcz, dr n. med. Paweł Klonowski

  Moderatorzy: prof. Anselm Junemann, prof. Robert Rejdak,  prof. Tomasz Żarnowski,

  prof. Jerzy Mackiewicz

   10.00–12.00
   Sesja IV Nowości w retinologii cz.1
   Przewodniczący: prof. Marco Zarbin, dr hab. n. med. Anna Zubilewicz, dr hab. Sławomir Teper, prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny, Prof. Anselm G.M. Jünemann
   1. Dry AMD (15 min)
    prof. Marco Zarbin
   2. Diagnostyka i leczenie wysiękowego AMD (15 min)
    dr n.med. Anna Matysik-Woźniak
   3. Znaczenie klasycznej angiografii fluoresceinowej w diagnostyce wysiękowych chorób plamki (15 min)
    prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny
   4. Zastosowanie OCT w chorobach siatkówki (15 min)
    dr hab. Sławomir Teper
   5. Angio-OCT (15 min)
    dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka
   6. Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (15 min)
    prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
   7. Leczenie zakrzepu żyły środkowej siatkówki (15 min)
    dr hab. n. med. Anna Zubilewicz
   8. Co wpływa na skuteczność leczenia pacjentów z wysiękową postacią AMD? Główne schematy leczenia i analiza badań „real life”. (15 min)
    dr n.med. Anna Matysik-Woźniak
   12.00–12.15
   Sesja Satelitarna ABJ Vision

   • Soczewka plamkowa Schariotha - wskazania, kwalifikacja do zabiegu, technika chirurgiczna. (15 min)

        prof. Robert Rejdak, dr n med. Joanna Moneta-Wielgoś

    12.15–12.30Przerwa kawowa
    12.30–13.45
    Sesja V Nowości w retinologii cz.2
    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz, prof. Sundaram Natarajan, dr Malhar Soni
    1. Update of ocular trauma – anterior segment (15 min)
     dr. n. med. Dariusz Haszcz
    2. Update of ocular trauma – posterior segment (15 min)
     prof. Sundaram Natarajan
    3. Update of diagnostics in ocular trauma (15 min)
     prof. Marco Zarbin
    4. Nowości w leczeniu odwarstwienia siatkówki (15 min)
     prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
    5. Update of macular surgery (15 min)
     dr Malhar Soni
    13.45–14.15Lunch
    14.15–16.30
    Sesja VI Nowości w innych dziedzinach okulistyki
    Przewodniczący: dr hab. Katarzyna Nowomiejska, dr n.med. Ewa Wójcik, dr n. med. Radosław Różycki, Prof. Anselm G.M. Jünemann, prof. Zbigniew Zagórski
    1. Jak zminimalizować uzależnienie chorego od stosowania kropli w leczeniu jaskry (15 min)
     prof. Zbigniew Zagórski
    2. Update of Congenital Glaucoma - Nowości w jaskrze wrodzonej (15 min)
     Prof. Anselm G.M. Jünemann
    3. Nowości w chirurgii dróg łzowych (15 min)
     dr n. med. Radosław Różycki
    4. Nowości w leczeniu zeza (15 min)
     dr n.med. Ewa Wójcik
    5. Nowości w diagnostyce i terapii uveitis (15 min)
     dr n. med. Barbara Biziorek
    6. Presbyopia correction with Kamra intracorneeal inlay (15 min)
     dr Ioannis Mallias
    7. Retinopatia wcześniaków - Nowości (15 min)
     dr n. med. Wojciech Hautz
    8. Neurookulistyka - zastosowanie badania pola widzenia (15 min)
     dr hab. Katarzyna Nowomiejska
    9. Neurookulistyka - zastosowanie OCT (15 min)
     dr n. med. Urszula Łukasik
    16.30–16.45Dyskusja, podsumowanie
    16.45–17.00Zakończenie konferencji
    Prof. Anselm G.M. Jünemann, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
    Piątek, 27 stycznia 2017 roku
    12.00
    Warsztaty

    KURS 1: PODSTAWY WITREKTOMII
    KURS 2: ZAĆMA I WITREKTOMIA Z UŻYCIEM SYMULATORA
    KURS 3: TECHNIKI SZYCIA GAŁKI OCZNEJ
    KURS 4: INIEKCJA WEWNĄTRZGAŁKOWA

    Więcej informacji: TUTAJ

    13.00–13.15
    Otwarcie konferencji

    prof. Robert Rejdak, prof. Tomasz Żarnowski, - Przewodniczący Komitetu Naukowego
    prof. Dariusz Matosiuk - Prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
    prof. Ryszard Maciejewski – Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
    prof. Marek Rękas - Konsultant Krajowy w dziedzinie okulistyki
    prof. Giuseppe Guarnaccia, prof. Marco Zarbin - European School for Advanced Studies in Ophthalmology – ESASO

    13.15–14.45
    Sesja I Nowości w leczeniu schorzeń rogówki
    Przewodniczący: prof. Rymvydas Asoklis, dr Ioannis Mallias, dr n.med. Beata Rymgayłło-Jankowska, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. Iwona Grabska-Liberek
    1. Update of conservative treatment of corneal diseases (15 min)
     prof. Rymvydas Asoklis
    2. Nowości w leczeniu schorzeń powierzchni oka (15 min)
     dr n. med. Dominika Wróbel-Dudzińska
    3. Co nowego w stożku rogówki (15 min)
     prof. Iwona Grabska-Liberek
    4. Przeszczepy warstwowe i drążące – nowości (15 min)
     dr n.med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz
    5. Limbal transplants - Przeszczepy rąbkowe (15 min)
     dr Ioannis Mallias
    6. Nowości w bankowości tkanek oka (15 min)
     dr n.med. Beata Rymgayłło-Jankowska
    14.45–15.00
    Przerwa kawowa
    15.00–16.45
    Sesja II Nowości w chirurgii zaćmy
    Przewodniczący: dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
    1. MICS (15 min)
     dr n. med. Paweł Klonowski
    2. Zastosowanie lasera femtosekundowego w chirurgii zaćmy (15 min)
     dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny
    3. Soczewki multifokalne (15 min)
     dr n. med. Mariusz Spyra
    4. Soczewki toryczne (15 min)
     dr. n. med. Dariusz Haszcz
    5. Zaćma wikłająca –techniki operacyjne (15 min)
     prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
    6. Fakowitrektomia (15 min)
     dr n med. Joanna Moneta-Wielgoś
    7. "Endophthalmitis" (15 min)
     dr Malhar Soni
    16.45–17.00
    Przerwa kawowa
    17.00–18.15
    Sesja III Nowości w jaskrze
    Przewodniczący: Prof. Anselm G.M. Jünemann, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
    1. Neuroprotekcja w jaskrze (15 min)
     prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
    2. Nowości w diagnostyce jaskry (15 min)
     dr n. med. Dorota Pożarowska
    3. Nowości w genetyce jaskry (15 min)
     dr n. med. Ewa Kosior-Jarecka
    4. Miniinwazyjna chirurgia jaskry (15 min)
     prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
    5. Leczenie powikłań w chirurgii jaskry (15 min)
     prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
    18.15–18.20
    prof. Giuseppe Guarnaccia, prof. Marco Zarbin

    ,,ESASO day in Lublin"

     20.00
     Kolacja koleżeńska
     Sobota, 28 stycznia 2017 roku
     08.30–09.45
     Chirurgia na żywo. Transmisja pod patronatem firmy Valeant oraz Consultronix.

     Chirurdzy: prof. Anselm Junemann, prof. Marek Rękas, prof. Sundaram Natarajan,

     lek. med. Dariusz Haszcz, dr n. med. Paweł Klonowski

     Moderatorzy: prof. Anselm Junemann, prof. Robert Rejdak,  prof. Tomasz Żarnowski,

     prof. Jerzy Mackiewicz

      10.00–12.00
      Sesja IV Nowości w retinologii cz.1
      Przewodniczący: prof. Marco Zarbin, dr hab. n. med. Anna Zubilewicz, dr hab. Sławomir Teper, prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny, Prof. Anselm G.M. Jünemann
      1. Dry AMD (15 min)
       prof. Marco Zarbin
      2. Diagnostyka i leczenie wysiękowego AMD (15 min)
       dr n.med. Anna Matysik-Woźniak
      3. Znaczenie klasycznej angiografii fluoresceinowej w diagnostyce wysiękowych chorób plamki (15 min)
       prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny
      4. Zastosowanie OCT w chorobach siatkówki (15 min)
       dr hab. Sławomir Teper
      5. Angio-OCT (15 min)
       dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka
      6. Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (15 min)
       prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
      7. Leczenie zakrzepu żyły środkowej siatkówki (15 min)
       dr hab. n. med. Anna Zubilewicz
      8. Co wpływa na skuteczność leczenia pacjentów z wysiękową postacią AMD? Główne schematy leczenia i analiza badań „real life”. (15 min)
       dr n.med. Anna Matysik-Woźniak
      12.00–12.15
      Sesja Satelitarna ABJ Vision

      • Soczewka plamkowa Schariotha - wskazania, kwalifikacja do zabiegu, technika chirurgiczna. (15 min)

           prof. Robert Rejdak, dr n med. Joanna Moneta-Wielgoś

       12.15–12.30
       Przerwa kawowa
       12.30–13.45
       Sesja V Nowości w retinologii cz.2
       Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz, prof. Sundaram Natarajan, dr Malhar Soni
       1. Update of ocular trauma – anterior segment (15 min)
        dr. n. med. Dariusz Haszcz
       2. Update of ocular trauma – posterior segment (15 min)
        prof. Sundaram Natarajan
       3. Update of diagnostics in ocular trauma (15 min)
        prof. Marco Zarbin
       4. Nowości w leczeniu odwarstwienia siatkówki (15 min)
        prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
       5. Update of macular surgery (15 min)
        dr Malhar Soni
       13.45–14.15
       Lunch
       14.15–16.30
       Sesja VI Nowości w innych dziedzinach okulistyki
       Przewodniczący: dr hab. Katarzyna Nowomiejska, dr n.med. Ewa Wójcik, dr n. med. Radosław Różycki, Prof. Anselm G.M. Jünemann, prof. Zbigniew Zagórski
       1. Jak zminimalizować uzależnienie chorego od stosowania kropli w leczeniu jaskry (15 min)
        prof. Zbigniew Zagórski
       2. Update of Congenital Glaucoma - Nowości w jaskrze wrodzonej (15 min)
        Prof. Anselm G.M. Jünemann
       3. Nowości w chirurgii dróg łzowych (15 min)
        dr n. med. Radosław Różycki
       4. Nowości w leczeniu zeza (15 min)
        dr n.med. Ewa Wójcik
       5. Nowości w diagnostyce i terapii uveitis (15 min)
        dr n. med. Barbara Biziorek
       6. Presbyopia correction with Kamra intracorneeal inlay (15 min)
        dr Ioannis Mallias
       7. Retinopatia wcześniaków - Nowości (15 min)
        dr n. med. Wojciech Hautz
       8. Neurookulistyka - zastosowanie badania pola widzenia (15 min)
        dr hab. Katarzyna Nowomiejska
       9. Neurookulistyka - zastosowanie OCT (15 min)
        dr n. med. Urszula Łukasik
       16.30–16.45
       Dyskusja, podsumowanie
       16.45–17.00
       Zakończenie konferencji
       Prof. Anselm G.M. Jünemann, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski

       Organizator:

       Via Medica

       Patronat medialny:

       czasopismo okulistyka TV MED

       Partner:

       IKAMED.PL

       Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
       Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl